HRN luke nede lukket2.jpg

För att stänga rökhuset dras innerluckan ner och taket placeras i stängt läge. Luckan i botten har en utskärning som säkerställer att röret passerar till rökutvecklaren.