Sekretesspolicy

Om denna sekretesspolicy

Och

Sekretesspolicyn gäller användningen av våra tjänster, inklusive vår webbplats och appar, och andra webbplatser och tjänster som hänvisar till denna sekretesspolicy.

Och

När du använder dessa tjänster kommer du att dela information med oss. Vi vill vara helt öppna om den information vi samlar in om dig, hur vi använder den, vem vi delar den med och de val vi ger dig för att kontrollera, uppdatera och komma åt den. Vi har skrivit denna sekretesspolicy till:

 • visa hur vi respekterar och skyddar din integritet

 • förklara hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information

 • berätta vilka rättigheter du har

Vi har en önskan att förklara allt detta på ett förståeligt sätt och vi har försökt hålla informationen fri från svårt juridiskt språk. Om du fortfarande har några frågor om något av detta är du välkommen att kontakta oss.

Information vi samlar in

Hur samlar vi in ​​din personliga information?

Informationen vi samlar in om dig beror på vilka delar av våra tjänster du använder, om du handlar hos oss eller ger information i andra sammanhang. Vi samlar in personlig information såsom:

 • du tillhandahåller oss, till exempel när du registrerar ett användarkonto, handlar för varor, prenumererar på våra nyhetsbrev, ger feedback vid leverans eller kontaktar oss med frågor.

 • registreras automatiskt när du använder tjänsten, till exempel när du besöker vår onlinebutik eller app eller handlar för varor.

 • vi får från andra källor, såsom andra tjänsteleverantörer eller från offentliga register (t.ex. det nationella befolkningsregistret).

 • vi får från partners när du beställer leverans av varor från onlinebutiker vi arbetar med.

Du har ingen skyldighet att tillhandahålla personlig information till oss, men om du väljer att inte göra det kanske vi inte kan erbjuda dig våra tjänster, eftersom vi till exempel inte kan leverera varor, ta betalt eller kontakta dig angående din beställning.

Vilken personlig information samlar vi in ​​om dig?

Och

Vi samlar in personlig information i följande kategorier:

 • Grundläggande information som namn, adress, födelsedatum och kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer. Vi har en försäljningslicens för alkohol och är därför skyldiga att till exempel registrera födelsedatumet. Vi samlar in denna information för att kunna leverera de tjänster vi erbjuder, för identifiering och registrering och för marknadsföring.

 • Information om ditt användarkonto och ditt kundförhållande, såsom beställningsinformation, betalningsinformation, leveransinformation, registrerad inteckning, fordringar, inköpslistor och kundvagn, inställningar för marknadsföring och kommunikation, eventuella affiliate-program du deltar i, eventuella användningsbegränsningar, produkt förslag och din kontakt med kundtjänst. Vi gör detta för att kunna hantera din kundrelation, ge bra service, hjälpa dig och få möjlighet att kontakta dig om det behövs.

 • Information som uppstår i samband med användningen av tjänsterna eller köp från oss, t.ex. teknisk information om enheter du använder när du besöker våra tjänster, kommunikation vi har skickat dig, kuponger och personligt innehåll, data som samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker när du besöker våra webbplatser.

 • Information om dina inställningar, preferenser och hushåll om du själv anger detta.

 • Om du har rekryterats; information om rekryteringen, t.ex. som rekryterade dig, tiden och om rekryteringen ledde till en ny användare och handel. Vi gör detta för att kunna ge ut belöningar till båda parter och för kontinuerlig analys av rekryteringsprogrammet.

 • Information som härrör från annan information, oavsett om den genereras eller tillhandahålls, såsom marknadsföringssegment och annan information om våra användares shoppingvanor för att bättre förstå dem.

 • Information i samband med leverans, till exempel videoövervakning av våra insamlingsställen av säkerhetsskäl.

 • Vem kan beställa åt dig och vilket avtal och grupp du tillhör, om du är en assisterad användare eller en som beställer eller hanterar assisterade användare.

 • Demografisk information erhållen från partners som är specialiserade på att förstå och beskriva beteende, livsstil och shoppingvanor, normalt baserat på var du bor, om du inte reserverar dig mot detta.

 • All annan information som samlas in på grundval av ditt samtycke. I så fall kommer du att få specifik information om vilken information vi samlar in och vad den används för när vi ber om ditt samtycke.

För att vår betaltjänstleverantör ska kunna betala dina varor på Matroyk.no, kommer du att bli ombedd att tillhandahålla betalningsinformation. Denna information lagras exklusivt hos vår betalningsleverantör och omfattas av leverantörens integritetspolicy. Om du vill handla extra snabbt på Matroyk.no har du möjlighet att lagra din kortinformation hos vår betalningsleverantör. Om du väljer att spara ditt kortnummer kan du när som helst välja bort det igen genom att gå till dina inställningar.

Vi kommer att kunna länka information som samlats in i samband med olika tjänster i den mån informationen samlas in för samma ändamål (se information om syftet nedan).

Och

Barnens personliga information

I enlighet med villkoren för köpet, är användningen av Matroyk.no begränsat till personer över 18 år, och vi därför inte behandla personuppgifter om barn.

Hur din information används och skyddas.

Och

Hur använder vi din personliga information?

Vi använder information som vi registrerar om dig för följande ändamål:

 • Tillhandahålla tjänster; Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och tillhandahålla tjänster till dig, och som sådan är behandlingen nödvändig för att uppfylla ett avtal som du är part i. Till exempel behandlas personuppgifter i samband med:

  • att vi erbjuder digitala tjänster med ett personligt användarkonto

  • att vi säljer, paketerar och levererar varor till ett namn och en adress

  • identifiering av användare, både för att erbjuda en användarvänlig och säker tjänst, men också för att följa olika lagar, såsom alkohollagen i samband med leverans av alkoholhaltiga drycker etc.

  • att vi skickar information och uppdateringar, både om leveranser du har beställt, men också allmän och personlig information och utbildning om de service- och tjänsteerbjudanden som gäller dig

  • att vi tillhandahåller ytterligare tjänster utöver leverans av varor som en del av vårt erbjudande, t.ex. genom att ta emot och behandla inteckningen

  • fakturering, kreditkontroll, betalningsuppföljning och säker betalning

  • felkorrigering, kundservice och klagomålshantering

  • att vi anpassar vårt erbjudande (till exempel leveranserbjudande, öppettider, kapacitet, priser, funktionalitet etc.) baserat på personlig information, inställningar, preferenser och användningsmönster

  • att vi levererar varor utan att du nödvändigtvis är närvarande, till exempel när du inte är hemma (där vi till exempel dokumenterar leveransen med ett fotografi av varans plats)

  • att vi levererar varor till en upphämtningsplats eller en upphämtningsplats (t.ex. genom videoövervakning av säkerhetsskäl och märkning av beställningen med namnet för enkel användning)

  • att vi levererar varor från webbutiker vi arbetar med på logistik och leveranstjänster

 • Utveckling och analys; Vi behandlar personlig information för att förstå våra användares behov och för att förbättra och vidareutveckla de tjänster vi tillhandahåller. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att förbättra våra tjänster. Exempel på sådana ändamål kan vara:

  • för att samla in och analysera information för att förstå användningsmönster och behov, till exempel för att förbättra vårt erbjudande, optimera tjänsten, kommunikation, produktutbud, kapacitet etc. Här kan vi använda användarundersökningar (elektroniska eller per telefon), automatiserad feedback eller inlämnade förslag .

  • att använda statistiska data för att gruppera användare på grundval av användningsmönster, kundrelationsvaraktighet, bosättningsort, ålder eller annan information för att förstå hur dessa påverkar användningen av våra tjänster. I dessa fall behandlas informationen aggregerad och / eller anonymiseras.

  • att kunna göra felsökning och felkorrigering av incidenter som händer enskilda användare

  • att förbereda användarundersökningar, användaranalyser och marknadsanalyser utifrån användningsmönster och demografi

 • Försäljning och marknadsföring; Vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål i enlighet med tillämplig lag. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att marknadsföra våra tjänster. Exempel på sådana ändamål kan vara:

  • rekryteringsprogram där användare kan rekrytera andra användare

  • att dela personlig information med underleverantörer som tillhandahåller försäljnings- och marknadsföringstjänster till oss, när detta är nödvändigt för att genomföra en överenskommen uppgift

  • att utbyta nödvändig information med partners när detta är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig (t.ex. vi delar information som du har handlat med oss ​​med Norwegian Reward om du vill tjäna poäng baserat på handel med oss).

  • att marknadsföra relevanta produkter och tjänster i samband med leverans av varor från onlinebutiker vi arbetar med

 • Personlig marknadsföring i andra digitala kanaler; För att säkerställa relevant reklam även på andra webbplatser eller tjänster arbetar vi med reklampartner, t.ex. Google och Facebook. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att marknadsföra våra tjänster. Du kan reservera dig mot personlig marknadsföring i andra digitala kanaler. Detta inkluderar inte marknadsföring i våra egna tjänster eller marknadsföring som inte riktar sig direkt till dig, som t.ex. annonser som slumpmässigt visas för alla besökare på en annan webbplats.

 • Direktmarknadsföring; Som användare av våra tjänster kan vi kommunicera erbjudanden, nyheter och produktval samt funktionalitet, förändringar eller nyheter i vår tjänst eller något annat som antas vara relevant för dig, via e-post, telefon, post eller som en varning via appen. Grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att marknadsföra våra tjänster. Du kan reservera dig mot sådan kommunikation.

 • Anpassad shoppingupplevelse och kommunikation; För att göra din shoppingupplevelse på Matroyk.no till bästa möjliga, anpassar vi delar av onlinebutiken och kommunikationen till just dig. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att anpassa våra tjänster. Du kan reservera dig för en skräddarsydd shoppingupplevelse och kommunikation. Exempel på anpassad shoppingupplevelse kan vara att vi ger dig baserat på shoppinghistorik, inställningar, preferenser och användningsmönster:

  • personligt innehåll, såsom personliga erbjudanden, personliga middagförslag och förslag på saker som vi tror att du behöver nu

  • mer relevanta sökresultat

  • anpassade recept eller prioritering och sortering av varor

  • anpassat redaktionellt innehåll och kampanjer

  • anpassade erbjudanden och innehåll i kommunikation som är unikt för dig

  • prover

 • Säkerhet och förebyggande av missbruk; Vi kommer att kunna behandla personuppgifter för att säkerställa god säkerhet i alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av missbruk av tjänster och bedrägerier, och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse för bland annat .:

  • upptäcka bedrägeri eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder

 • Transaktioner, omstruktureringar och andra företagsförändringar; Vi kommer att kunna behandla och överföra personlig information i samband med förvärv och försäljning av företag, utgivningar, förändringar i koncernstrukturen eller i händelse av ett företags likvidation. I sådana fall kan personlig information också delas med rådgivare, motparter, leverantörer och partners. Vi kommer alltid att säkerställa god säkerhet för att förhindra missbruk. Den rättsliga grunden för behandling, överföring och delning av personuppgifter för detta ändamål är vårt legitima intresse av att bedriva affärsutveckling, anpassa våra tjänster och överväganden.

 • Följ lagstadgade skyldigheter; Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla lagliga och lagstadgade skyldigheter, till exempel i samband med

  • bokföring

  • rapportering och presentation av information till myndigheterna när det krävs enligt lag

 • Andra syften du har samtyckt till; Vi kommer att kunna behandla dina personuppgifter för alla andra ändamål för vilka du specifikt har gett oss samtycke.

Hur lagrar, hanterar och skyddar vi din information?

Att skydda din personliga information (och annan information som du har lagrat i ditt användarkonto) är en av våra högsta prioriteringar. Vårt säkerhetsarbete inkluderar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder och inkluderar riskbedömningar, åtkomsthantering, arkiveringsrutiner, rutiner för hantering av data och mycket mer. Säkerhetsåtgärderna måste bland annat säkerställa att din personliga information går förlorad.

Vi granskar regelbundet om det finns förändringar eller förbättringar vi kan göra i riskexponering, teknikval, utbildning och i förhållande till lagkrav. Du kan vara säker på att Matroyk.no lagrar din personliga information på ett säkert sätt.

Hur länge lagrar vi din information?

Vi lagrar normalt information om dig i tre år efter att du registrerade dig eller senast använde tjänsten. När ditt användarkonto avslutas raderar vi personlig information med undantag för information som vi är skyldiga eller får lagra under en längre tid i enlighet med tillämplig lag (t.ex. redovisningslagen). Information som inte längre är nödvändig för dess ändamål kommer att raderas, så att lagringstiden i vissa fall också blir kortare än tre år. Anonym information är inte föremål för begränsningar eller krav på lagringstid.

Vem kan låta din personliga information avslöjas

Vi kan lämna ut personlig information till:

 • Företag i Matroyk.no AS-gruppen när du godkänner eller det är tillåtet i enlighet med tillämplig lag, till exempel när det är nödvändigt att leverera våra tjänster till dig eller i samband med företagsbyten.

 • Partners och underleverantörer kommer att kunna få tillgång till informationen om detta är nödvändigt för att utföra tjänster för oss. I sådana fall ingås databehandlaravtal för att säkerställa informationssäkerhet, och våra partner får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att tillhandahålla den service som vi har överenskommet.

 • Andra kunder som har en beställning för samma upphämtningsplats och tid, och som hämtar före dig, kan med hjälp av en åtkomstkod se att din beställning är markerad med ditt namn.

Vi kan också ge information:

 • I lagstadgade ärenden, till exempel på beslut av domstolar, polis eller andra offentliga myndigheter, i enlighet med strikta fördefinierade processer.

 • I samband med transaktioner, omstruktureringar eller andra företagsförändringar, t.ex. som en del av en fusion, förvärv, försäljning av Matroyk.nos tillgångar eller överföring av tjänster till ett annat företag.

Överföring utanför EU / EES

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter i Norge och inom EU / EES. I vissa fall arbetar vi med partner utanför EU / EES (så kallade tredjeländer) och i sådana fall vidtar vi extra försiktighetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tillfredsställande sätt och överförs på tillräcklig basis, inklusive genom följande åtgärder :

 • Användning av Europeiska kommissionens standardavtal som säkerställer överföring av personuppgifter till tredjeländer (Standardavtalsklausuler)

 • Överföring till länder som förut godkänts av Europeiska kommissionen

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem. För att utöva din rätt till tillgång och få tillgång till all personlig information som vi har lagrat om dig kan du kontakta oss .

Rätt till rättelse

Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och att det är nödvändigt att utföra de tjänster vi ska göra för dig och ge dig god service. Du kan kräva att vi korrigerar information om dig om den är ofullständig eller felaktig. Om du upptäcker fel som du inte kan eller inte vill korrigera själv, kontakta oss .

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personlig information som gäller dig och som du har gett oss i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format. Du kan få dessa delade ut genom att kontakta oss .

Återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla tillståndet att behandla dina personuppgifter i de fall där samtycke är tillämplig grund för behandling. Detta görs genom att kontakta oss .

Bokning mot direkt marknadsföring

Användare av Matroyk.no kan få meddelanden med förslag, tips, erbjudanden och överraskningar via nyhetsbrev via e-post, push-meddelanden och SMS. Du kan avsluta prenumerationen på sådan marknadsföring när som helst (eller igen) genom att kontakta oss .

.

Bokningar mot alla typer av förfrågningar (andra än de lagstadgade och nödvändiga för att utföra de tjänster vi erbjuder) kan enkelt göras genom att kontakta oss .

.

Rätt att radera

Vi raderar automatiskt personlig information när den inte längre behövs för att uppfylla syftet för vilken den samlades in.

Hur använder vi cookies och annan spårningsteknik?

Någon bakgrund

Liksom många andra webbplatser använder vi cookies och liknande tekniker på våra webbplatser och andra digitala tjänster. Cookies är en rad text som lagras på din dator eller mobila enhet, och de hjälper oss bland annat att avgöra vilka delar av våra webbplatser som är mest populära, liksom vilka sidor användare besöker och hur länge. Vi använder också annan teknik än kakor, till exempel SDK, för att göra detsamma. Informationen används för att möjliggöra leverans av en bra användarupplevelse för prestanda, utveckling, analys och inriktning av annonser.

Vi kan kombinera information från cookies med annan information som vi har registrerat om dig, din användare och ditt kundförhållande när det är tillåtet enligt tillämplig lag eller om du har gett oss ditt samtycke.

Hur och varför

Cookies och annan spårningsteknik och informationen som samlas in med dessa används vanligtvis för följande ändamål:

 • Funktionella cookies och tillhandahållande av tjänster: Sådana cookies är viktiga för driften av Matroyk.no och våra digitala tjänster. De är nödvändiga för att du ska kunna registrera och slutföra ett köp, och de underlättar en bra användarupplevelse. Vi lagrar till exempel en cookie som används för att känna igen dig när du återvänder, så att du inte behöver logga in med ditt användarnamn och lösenord varje gång du besöker oss (detta raderas när du loggar ut från ditt konto).

 • Analys av användning och utveckling av tjänsten: Cookies hjälper oss att övervaka användningen av våra digitala tjänster så att vi kan förbättra dem. Vi samlar in och lagrar loggdata om vilka kategorier och produkter våra användare klickar på eller söker på, vilka delar av onlinebutiken som är mest populära, vilka länkar du kommer från eller följer och hur länge användarna stannar. Detta för att kunna lära sig vad våra användare är intresserade av, samt förbättra produktval och erbjudanden. Informationen används också för att visa dig mer relevanta produkter och för kapacitetsplanering.

 • Riktad marknadsföring: Med hjälp av cookies kan vi rikta annonser eller innehåll till en specifik användare. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google (Doubleclick) och Facebook använder kakor och anonyma identifierare på Matroyk.no och via SDK i vår app för att samla in eller ta emot information och använder detta för att visa annonser baserat på dina besök på Matroyk.no och andra webbplatser. Matroyk.no använder remarketing, riktad marknadsföring på demografi och plats och andra typer av intressebaserad marknadsföring via Facebook och Google AdWords.

  Om du inte vill ha det här kan du i samband med våra annonser på Facebook klicka, välja alternativet "Varför ser jag det här?" och "Dölj allt från den här annonsören." Du kan välja bort cookies från Google och DoubleClick genom att gå till Googles Annonspreferenser . Om du inte vill skicka data till Google Analytics kan du förhindra detta genom att följa den här länken .

  Matroyk.no respekterar rubriken "Spåra inte". Du kan aktivera "Spåra inte" i de flesta webbläsare. Du kan också läsa mer om att annonsera med cookies och välja bort detta helt för en eller flera tredjepartsleverantörer på sidan för borttagning av Network Advertising Initiative .

Ändringar av sekretesspolicyn

En uppdaterad sekretesspolicy finns alltid tillgänglig på dessa sidor och det sista datumet för ändring kommer alltid att anges. Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn, inklusive som ett resultat av ändringar i lagstiftningen, när som helst och utan föregående meddelande.

Du ansvarar för att du har bekantat dig med de gällande sekretessvillkoren vid varje given tidpunkt, och genom att skapa ett användarkonto godkänner du dem. Betydande ändringar av sekretesspolicyn kommer att meddelas och träder i kraft från och med den tid som följer efter tillkännagivandet.

Kontakta oss / andra frågor eller klagomål

Matrøyk AS av VD ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Om du inte håller med om hur vi behandlar din personliga information eller har frågor är vi glada att höra från dig. Skicka oss gärna ett e-postmeddelande på post@matroyk.no.

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot sekretesslagstiftningen, kan du också klaga direkt till datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar den norska dataskyddsmyndigheten på den norska dataskyddsmyndighetens webbplats (datatilsynet.no).